CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội nghị biểu dương Người cao tuổi phường Yên Thế sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017

Ngày đăng bài: 09/05/2018
Ngày 04/5/2018, Hội Người cao tuổi phường Yên Thế tổ chức Hội nghị biểu dương Người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017.

 
Đối tượng được biểu dương là người cao tuổi sản xuất kinh doanh có doanh thu và lợi nhuận cao, góp phần giải quyết nhiều việc làm, nâng cao mức sống cho người lao động. Tạo điều kiện cho người lao động và các gia đình trong khu dân cư cùng phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương, tích cực tham gia các hoạt động của Hội và các đoàn thể. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong 05 năm qua (2012-2017) người cao tuổi của phường Yên Thế đã thực hiện tốt phong trào tuổi cao gương sáng gắn với phong trào làm kinh tế giỏi thông qua bình xét dân chủ, công khai ở các chi hội trong toàn phường và đã lựa chọn bầu 10 cụ ông, cụ bà sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cho phong trào (trong đó 4 cụ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 3 cụ cấp thành phố, 4 cụ cấp phường).

Đây là Hội nghị nhằm ghi nhận và tôn vinh vai trò người cao tuổi trong sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và hưởng ứng chương trình khởi nghiệp quốc gia.

Tin, ảnh: Trần Thị Lâm
                                                                                   Phường Yên Thế