CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

HĐND phường Yên Thế tổ chức kỳ họp thứ Mười ba

Ngày đăng bài: 27/12/2020
Ngày 12/11/2020, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân hai cấp.

Tại Kỳ họp lần này, HĐND phường đã xem xét quyết nghị các nội dung chính, quan trọng đó là: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về KT-XH, AN-QP năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp lớn của năm 2021; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Thông báo của Ủy ban MTTQVN phường về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND phường và các báo cáo, dự thảo nghị quyết quan trọng khác do Thường trực HĐND, UBND phường trình tại kỳ họp. Việc bàn và quyết nghị những vấn đề nói trên tại kỳ họp thứ Mười ba có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tác động tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2021.
z2249036924954_14c899d90bc78c0cb31167daf6bfe897.jpg
      Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND phường khóa IV là Kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung phân tích tình hình, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, thảo luận làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời trên cơ sở dự báo đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, thách thức, bàn những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đóng góp những ý kiến có chất lượng tại các cuộc thảo luận, góp phần thành công của kỳ họp.
                                       Tin, ảnh: Trần Thị Lâm – UBND p. Yên Thế