CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết

Ngày đăng bài: 22/01/2021
Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày  17/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 30/12/2020 của Đảng ủy phường về nghiên cứu, quán triệt, học tập và tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XVI, nhiệm kỳ  2020-2025. Ngày 21, 22/01/2021, Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội Nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của phường quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi về phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; về phát triển văn hóa - xã hội; về giữ vững quốc phòng - an ninh; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tăng cường hoạt động đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 z2291654713157_00f95dc310e1eb8141e5ef739978b36b.jpg
  Các đồng chí tham gia học tập nghiêm túc tiếp thu, để sau học tập về địa bàn khu dân cư tuyên truyền, nhằm nhằm góp phần sớm đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.                                                   
Tin, ảnh: Trần Thị Lâm
                                                          UBND phường Yên Thế