CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Hội đồng nhân dân phường Yên Thế tổ chức kỳ họp thứ Chín, HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 25/7/2019, Hội đồng nhân dân phường Yên Thế tổ chức kỳ họp thứ Chín, HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội Cựu chiến binh phường Yên Thế long trọng tổ chức Chương trình liên hoan tiếng hát Cựu chiến binh lần thứ IV năm 2019.

Ngày 24/7/2019, Hội Cựu chiến binh phường Yên Thế long trọng tổ chức Chương trình liên hoan tiếng hát Cựu chiến binh lần thứ IV năm 2019.

Hội Nông dân phường Yên Thế tổ Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019

Ngày 18/7/2019, Hội Nông dân phường Yên Thế tổ Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019.

Hội Cựu thanh niên xung phong phường Yên Thế tổ chức sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 15/7/2019, Hội Cựu thanh niên xung phong phường Yên Thế tổ Hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019.

Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Ngày 11/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức Hội nghị  sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

UBMTTQVN phường Yên Thế sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 05/7/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. 

UBND phường Yên Thế tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm

Ngày 04/7/2019, Ủy ban nhân dân phường Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ngày 10,11/6/2019, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Yên Thế tổ chức trại hè thiếu nhi năm 2019.

Ngày 10,11/6/2019, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Yên Thế tổ chức trại hè năm 2019

Phường Yên Thế bầu cử tổ trưởng tổ dân phố sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai.

Phường Yên Thế bầu cử tổ trưởng tổ dân phố sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai.

Phường Yên Thế tổ chức học tập Nghị quyết

Ngày 27/5/2019, Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức hội nghị học tập quán triệt và thực hiện nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28-CT/TW, Chỉ thị số 30-CT/TW và kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung...
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|