CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Ngày 08/10/2020, Thường trực HĐND phường Yên Thế phối hợp với UBND phường tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Ngày 08/10/2020, Thường trực HĐND phường Yên Thế phối hợp với UBND phường tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị

Sáng ngày 31/8/2020, Đảng bộ phường Yên Thế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 56-NQ/TW, Kết luận số 76 /KL-TW, Kết luận số 77-LK/TW  của Bộ Chính trị, Kết luận số 69-KL/TW và Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư...

UBND phường Yên Thế tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Làng Brukngol

Ngày 23/8/2020, Ủy ban nhân dân phường Yên Thế tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại nhà rông làng Brukngol.

Tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp tại phường Yên Thế

Ngày 11/8/2020, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội khuyến học phường Yên Thế, thành phố Pleiku đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 31/7/2020,  Hội khuyến học phường Yên Thế đã long trọng tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 28/7/2020, Hội đồng nhân dân phường Yên Thế tổ chức kỳ họp thứ Mười hai, HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 28/7/2020, Hội đồng nhân dân phường Yên Thế tổ chức kỳ họp thứ Mười hai, HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ngày 24/7/2020, UBND phường Yên Thế tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn (2000-2020) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn (2021-2030)

Ngày 24/7/2020, UBND phường Yên Thế tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn (2000-2020) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn (2021-2030)
2...</div></td>
  </tr>
</table>
 
 
 
 
 
 <table >
  <tr>
  
    <td rowspan=

UBND Phường Yên Thế sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 09/7/2020, Ủy ban nhân dân phường Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ngày 07/7/2020, UBMTTQVN phường Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 07/7/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

UBND phường Yên Thế tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 05 năm giai đoạn 2016-2020

Ngày 16/6/2020, UBND phường Yên Thế tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 05 năm (2016-2020), phương hướng nhiệm vụ giai đoạn (2021-2025).
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|