CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

UBND phường Yên Thế

 
Địa chỉ:
Phường Yên Thế, tp Pleiku, Gia Lai
Việt Nam

Điện thoại:
02693865545

Email:
ubndyt.pleiku@gialai.gov.vn