CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Căn cứ vào Nghị định 67/NĐ- CP ngày 09/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Yên Thế thuộc Thành phố Pleiku. Ngày 06/01/2001, UBND phường Yên Thế được tách từ xã Biển Hồ và chính thức hoạt động từ ngày 07/01/2001. Với diện tích tự nhiêm 1.276 ha, dân số gần 15.000 nhân khẩu, dân tộc tiểu số là 318 người, có 3.410 hộ gia đình gồm 4 thôn, 01 làng (thôn 5, 6, 10, 17/3 và làng Brukngol). Đến nay Phường Yên Thế  có tổng diện tích 1286,55ha, gồm 17 tổ dân phố và 01 làng; dân số toàn phường hiện có 19.595 nhân khẩu với 4.345 hộ gia đình.