CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện Bước 1: chuẩn bị
- Uỷ ban nhân dân tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng cho nhân dân ở địa phương mình. 
- Thành lập ban chỉ đạo và Hội đồng cho thuê rừng cấp xã.
- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc cho thuê rừng.
Bước 2: tiếp nhận đơn và xét duyệt đơn
- Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin thuê rừng kèm theo kế hoạch sử dụng rừng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Uỷ ban nhân dân cấp xã tiếp nhận đơn và xét duyệt đơn theo quy định.
Thời gian thực hiện bước này là 15 ngày làm việc. 
Bước 3: thẩm định và hoàn thiện hồ sơ
- Cơ quan có chức năng cấp huyện có trách nhiệm:
+ Chủ trì thẩm định tính khả thi của kế hoạch sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân xin thuê rừng.
+ Lập, trình uỷ ban nhân dân cấp huyện kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng (bằng tiền thuê rừng, nếu có nhiều người cùng xin thuê rừng trên cùng một địa điểm).
+ Gửi hồ sơ liên quan đến khu rừng tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).
Thời gian thực hiện bước 3 là 15 ngày làm việc.
Bước 4: quyết định cho thuê rừng
Sau khi nhận được hồ sơ của cơ quan có chức năng cấp huyện có trách nhiệm:
+ Xem xét và ký quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân.
+ Ký hợp đồng với hộ gia đình, cá nhân về việc thuê rừng.
+ Chuyển quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cho Uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan có chức năng.
+ Thông báo cho hộ gia đình, cá nhân được thuê rừng thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời gian 10 ngày làm việc. 
Thời gian thực hiện bước 4 là 13 ngày làm việc.
Bước 5: thực hiện quyết định cho thuê rừng
Sau khi nhận được quyết định cho thuê rừng, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức bàn giao rừng ngoài thực địa có sự tham gia của cơ quan chức năng và các chủ rừng có chung ranh giới; lập biên bản bàn giao rừng giữa Uỷ ban nhân dân cấp xã với cộng đồng dân cư thôn. Thời gian thực hiện bước 5 là 3 ngày làm việc (sau khi hoàn thành nhiệm vụ tài chính của người thuê rừng - nếu có).
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h các ngày làm việc trừ ngày nghỉ, ngày lễ và ngày nghỉ tết theo quy định.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị thuê rừng (theo mẫu);
- Kế hoạch sử dụng rừng (theo mẫu) .
Thời hạn giải quyết 18 ngày làm việc.
Lệ phí
Kết quả thực hiện Xét duyệt đơn; bàn giao rừng ngoài thực địa sau khi nhận được quyết định cho thuê rừng
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phu-luc-06.docx - Phu-luc-07.docx