CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo tuyển dung

Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty Xăng dầu Bắc Tây nguyên

Phường Yên Đỗ chi trả hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Theo đó, UBND Phường chi trả hỗ trợ cho 395 đối tượng là lao động tự do, mỗi đối tượng được nhận 1,5 triệu đồng; 28 hộ kinh doanh mỗi hộ được nhận 3 triệu đồng. Tổng số tiền chi trả đợt này là 676,5 triệu đồng. Tại điểm chi trả, người dân...

vv Hướng dân làm rõ một số nội dung về trình tự, thủ tục hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số nội dung đặc thù theo quyết định số 441/QĐ-UBND

Công văn Hướng dân làm rõ một số nội dung về trình tự, thủ tục hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số nội dung đặc thù theo quyết định số 441/QĐ-UBND