CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 1

Ngày đăng bài: 15/01/2020
Thông báo hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 1

scan0007-signed.pdf