CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thực hiện Thông báo số 43/TB-UBND của UBND thành phố Pleiku ngày 7 tháng 7 năm 2022 về việc Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành...

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Pleiku.

Thực hiện Thông báo số 51/TB-UBND của UBND thành phố Pleiku ngày 18 tháng 7 năm 2022 về việc Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Pleiku.
Uỷ ban nhân dân phường Yên Đỗ thông báo công bô...

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Pleiku


|<<1>>|