CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo địa điểm, thời gian khai mạc kỳ thi; phổ biến nội quy, quy chế;hướng dẫn thi trắc nghiệm, phát giấy báo dự thi; tổ chức thi vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Tỉnh

Thông báo địa điểm, thời gian khai mạc kỳ thi; phổ biến nội quy, quy chế;hướng dẫn thi trắc nghiệm, phát...

Thông báo tuyển dung

Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty Xăng dầu Bắc Tây nguyên

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thực hiện Thông báo số 43/TB-UBND của UBND thành phố Pleiku ngày 7 tháng 7 năm 2022 về việc Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành...

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Pleiku.

Thực hiện Thông báo số 51/TB-UBND của UBND thành phố Pleiku ngày 18 tháng 7 năm 2022 về việc Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Pleiku.
Uỷ ban nhân dân phường Yên Đỗ thông báo công bô...

Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều

Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai...

Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 dối với công trình thủy lợi năm 2021 đốiv ới công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi phẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai

Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 dối với công trình thủy lợi năm 2021 đốiv ới công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi phẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Để nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ nội dung Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai...

THÔNG BÁO Về việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn phường Yên Đỗ

Thực hiện Kế hoạch số 4600/KH -BCĐ ngày 27/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Pleiku về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố Pleiku (đợt 23); Kế hoạch số 668/KH-UBND ngày 28/11...

Phường Yên Đỗ chi trả hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Theo đó, UBND Phường chi trả hỗ trợ cho 395 đối tượng là lao động tự do, mỗi đối tượng được nhận 1,5 triệu đồng; 28 hộ kinh doanh mỗi hộ được nhận 3 triệu đồng. Tổng số tiền chi trả đợt này là 676,5 triệu đồng. Tại điểm chi trả, người dân...

vv Hướng dân làm rõ một số nội dung về trình tự, thủ tục hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số nội dung đặc thù theo quyết định số 441/QĐ-UBND

Công văn Hướng dân làm rõ một số nội dung về trình tự, thủ tục hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số nội dung đặc thù theo quyết định số 441/QĐ-UBND
|<<1 2>>|