CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Yên Đỗ tổ chức quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 12/11/2020
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 26/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 10/11/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Yên Đỗ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động trên địa bàn phường.

Hội Nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy- Thành ủy viên- Bí thư Đảng ủy phường và đồng chí Huỳnh Gia Thái- Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy phường quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trọng tâm là:
- Kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 05 năm 2015 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025.
- Kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 05 năm 2015 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025.
- Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
nq1.jpg

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy- Thành ủy viên- Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh quán triệt và nắm vững những vấn đề mới, nhất là quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025, đặc biệt là 4 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII đề ra. Đồng chí đề nghị sau hội nghị này, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa nội dung các nghị quyết đã được quán triệt đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, Chi bộ mình. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                 Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                                                                               UBND phường Yên Đỗ