CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Yên Đỗ chuẩn bị trước thềm đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 15/06/2020
Nhận thức tầm quan trọng của đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp mà trước hết là đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường Yên Đỗ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó công tác chuẩn bị đại hội là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của đại hội.

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản khác của Trung ương, tỉnh và Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku “về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp trong thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, ngày 07/10/2019, Đảng ủy phường đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/ĐU về “tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025” đồng thời tổ chức hội nghị nhằm triển khai, quán triệt các văn bản đến tận 17 Bí thư chi bộ trực thuộc. Sau hội nghị, 100% chi ủy các chi bộ tiến hành phổ biến, quán triệt đến tận toàn thể đảng viên trong chi bộ. Qua đó, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội như: văn kiện đại hội, công tác nhân sự, chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm, triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền...
 Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Pleiku cũng như sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 17/17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Yên Đỗ đã thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn của cấp trên về quy trình tổ chức Đại hội ở cấp mình. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh được thực hiện tốt, đảm bảo; các văn kiện trình đại hội Đảng được cấp ủy cơ sở chuẩn bị công phu, có chất lượng. Đảng bộ phường đã lựa chọn chi bộ tổ dân phố 01 để tổ chức Đại hội chi bộ điểm và chi bộ tổ dân phố 01 đã tổ chức Đại hội thành công với đầy đủ các bước, đạt được nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện đảm bảo đúng quy định, 100% nhân sự được cấp ủy đương nhiệm, đại hội giới thiệu, đề cử và được Ban Thường vụ đảng ủy phê duyệt đều trúng cử với số phiếu cao, đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu đã đề ra.
Sau đại hội, Đảng ủy đã tiến hành họp tổng kết, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời cũng nêu ra những hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn cũng được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong các chi bộ. Có thể thấy, điểm thuận lợi của các chi bộ trong công tác chuẩn bị đại hội là tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đảng viên, cùng với đó, tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân được phát huy, bên cạnh đó, trách nhiệm, việc tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị được nêu cao. Đây chính là tiền đề cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường sắp tới.
 
ĐH1.jpg
Trang trí trụ sở trước thềm Đại hội

Song song với việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, đã chủ động thành lập Tiểu ban Nội dung gồm 18 đồng chí, do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban đã xây dựng đề cương, tổ chức họp Tiểu ban phân công cho từng thành viên phụ trách theo từng ngành, lĩnh vực. Đến nay, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ đã hoàn tất và thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý.
Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Tiểu ban nhân sự đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng phương án nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tính kế thừa, có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo HĐND-UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội ở phường. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy rất chú trọng công tác phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn.
Đối với công tác tổ chức và phục vụ đại hội, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đã hoàn thành việc xây dựng dự toán kinh phí phục vụ và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường và Đại hội các chi bộ trực thuộc, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn biết và nắm chủ trương về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp.
tn.jpg
Đoàn Thanh niên phường tiến hành dọn cỏ, trồng hoa tuyến đường Phan Đình Phùng chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm ký 2020-2025
Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được chú trọng, Đảng ủy chỉ đạo Công an phường chủ động phối hợp với quân sự, Ban bảo vệ dân phố tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát chi bộ, đảng viên. Các ban ngành, đoàn thể phường tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân trước thềm đại hội Đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Yên Đỗ đã tổ chức thực hiện với tinh thần cầu thị, đúng quy trình, quy định và tiến độ đề ra. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm cao của Đảng bộ cùng công tác chuẩn bị chu đáo và sự nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn phường, Đại hội Đảng bộ phường Yên Đỗ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleuku lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI. 
 
Tin,ảnh: Ngôn Vinh
UBND phường Yên Đỗ