CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG YÊN ĐỖ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN (15/10/1930-15/10/2020)

Ngày đăng bài: 14/10/2020
Ngày 14/10/2020, Đảng ủy phường Yên Đỗ đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020). 

Ngày 14/10/2020, Đảng ủy phường Yên Đỗ đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020). Tham dự buổi tọa đàm có hơn 70 đồng chí là thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Bí các chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng 11 tổ dân phố, thôn trưởng thôn Pleikuroh và trưởng ban Công tác Mặt trận 11 tổ dân phố và thôn pleikuroh.
DV1.jpg
Trải qua các thời kỳ, các giai đoạn lịch sử, công tác Dân vận của Đảng đã góp phần quan trọng trong vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, đây được gọi là cương lĩnh về công tác Dân vận của Đảng. Tháng 10/1999, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Trải qua các giai đoạn cách mạng, ngành Dân vận của Đảng đã đạt được những thành tích to lớn, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, giúp cho Đảng tập hợp được sức mạnh cả dân tộc đánh thắng kẻ thù xâm lược, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
DV2.jpg
Trong những năm qua, Khối Dân vận phường đã làm tốt chức năng tham mưu, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ công tác dân vận, được Đảng uỷ ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt đã tham mưu triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn phường với nhiều hình thức mới, có sức lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Công tác dân vận của chính quyền được tăng cường và có sự đổi mới. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
DV4.jpg
Tại buổi Tọa đàm, các đồng chí tham dự đã được nghe báo cáo tham luận của Chi bộ 5 về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành, phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng đường Lý Thái Tổ và triển khai Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về lát đá vỉa hè theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng  làm; Tham luận của Chi bộ 13 về công tác xây dựng, kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị ở tổ dân phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tham luận của chi bộ 14 về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia cùng chính quyền địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Pleiku (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020 và tham luận của Chi bộ Thôn Pleikuroh về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong Thôn Dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đảm bảo về tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn .
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm, đồng chí Thường trực Đảng ủy phường đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của công tác dân vận trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo hướng có trọng tâm, hiệu quả hơn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao vai trò trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền…
  Tin, ảnh: Ngôn Vinh
   UBND phường Yên Đỗ