CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đã đạt được những thành tựu quan trọng, đó là: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phường đã giảm hộ nghèo đáng kể. Thu ngân sách hàng năm đều đạt  chỉ tiêu. Cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư xây mới và nâng cấp. Công tác giáo dục, y tế, chính sách xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội được giữ vững ổn định. Khối đoàn kết toàn dân được củng cố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thường xuyên chú trọng kiện toàn. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền có chuyển biến tốt. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng hướng về dân cư. Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được phát huy mạnh mẽ tạo sự đồng thuận trong nhân dân với Đảng và Nhà nước đã góp phần thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương.