CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Phường Yên Đỗ có diện tích tự nhiên là 180,2ha; Dân số: 4.121 hộ, 17.657 nhân khẩu, cụ thể:
            1. Tổng diện tích tự nhiên: 180,2ha
            Trong đó:
+ Diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 37,77ha,
+ Diện tích đất ở: 100,46ha;
            2. Dân số: 4.121 hộ, 18.319 nhân khẩu.
            Trong đó:
            + Nam: 9.211 nhân khẩu;  Nữ: 9.108 nhân khẩu.
            + Dân tộc thiểu số: 1.055 nhân khẩu (Jrai: 976, Chăm: 01, Tày: 01, Hoa: 77).
            3. Ranh giới tiếp giáp: phía Đông giáp phường Tây Sơn; phía Tây giáp huyện Iagrai; phía Nam giáp phường Diên Hồng, phía Bắc giáp phường Thông Nhất.
            4. Dân cư gồm: 11 tổ dân phố và 1 thôn (tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 5, tổ 6, tổ 8, tổ 9, tổ 11, tổ 12, tổ 13, tổ 14, thôn Pleikuroh).
            5. Tình hình phát triển Kinh tế  - Xã hội:
           Tình hình kinh tế-xã hội phát triển có phần tích cực, đời sống của nhân dân cơ bản ổn định, từng bước giảm dần hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020. Công tác thu ngân sách Nhà nước đã có nhiều cố gắng, tuy còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện khách quan chung. Chi ngân sách phường đảm bảo đáp ứng kịp thời cho chi thường xuyên, cũng như mọi hoạt động khác của địa phương.
Sản xuất vụ đông xuân có nhiều thuận lợi, năng suất lúa đạt sản lượng cao, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số thôn Pleikuroh có phần ổn định so với năm trước.
            Công tác địa chính-xây dựng có nhiều tích cực, giải quyết kịp thời mọi yêu cầu về nhà đất theo nguyện vọng của nhân dân. Trong công tác lập lại trật tự đô thị đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối kết hợp cùng các tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ vật kiến trúc, tường rào, mái hiên vi phạm chỉ giới xây dựng theo chủ trương của thành phố. Qua thời gian triển khai nhìn chung đa số nhân dân chấp hành tốt.
               * Về Y tế: Đã có nhiều cố gắng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch bệnh. Đối với chương trình quốc gia về y tế dược tổ chức thường xuyên đúng định kỳ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường trong nhiều năm qua hầu như không có ca ngộ độc thực phẩm nào.
               * Về Giáo dục: Chất lượng dạy và học ở các nhà trường ngày càng được nâng cao, đội ngũ giáo viên đã được chuẩn hóa.  Sĩ số học sinh ở các cấp học cơ bản ổn định, cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo cho công tác giảng dạy; tình hình an ninh học đường ở các nhà trường tương đối được giữ vững Hoạt động của Hội khuyến học phường có nhiều tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài và đã đưa Trung tâm học tập cộng đồng phường đi vào hoạt động có hiệu quả thiết thực trong sự nghiệp xã hội hóa học tập.
                * Đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, số lượng đảng viên, tình hình hoạt động của các thôn, làng, tổ dân phố:
              - Số lượng đảng viên (toàn phường): 296 Đảng viên.
              - Số lượng người hoạt động không chuyên trách tại phường: 15 người.
              - Số lượng người hoạt động không chuyên trách tại tổ: 42 người.
              - Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, nhìn chung 14 tổ dân phố và thôn trên địa bàn phường trong nhiều năm qua đều chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn, tổ tương đối ổn định. Căn bản hoàn thành các chỉ tiêu trên giao, có nhiều cố gắng trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.