CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
CƠ CẤU TỔ CHỨC PHƯỜNG YÊN ĐỖ, THÀNH PHỐ PLEIKU
CÁN BỘ PHƯỜNG
1. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường
- SĐT: 0917.192.472
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com
2. Đ/c Hùynh Gia Thái
- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường
- SĐT: 0848.805.634
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com
3. Đ/c Đặng Ngọc Thắng
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
- SĐT: 0919.510.088
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com
4. Đ/c Trần Thị Danh
- Chức vụ: Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
- SĐT: 0949.902.122
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com
5. Đ/c Ngô Tấn Công
- Chức vụ: Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
- SĐT: 0905.835.439
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com
6. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thuận
- Chức vụ: Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường
- SĐT: 0828.476.779
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com
7. Đ/c Nguyễn Văn Quân
- Chức vụ: UVTV – Trưởng Công an phường
- SĐT: 0983.091.301
8. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết
- Chức vụ: UVTV – CT. UBMTTQVN phường
- SĐT: 0974.117.307
9. Đ/c Lê Quang Chính
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

- SĐT: 0988.130.608
10. Đ/c Nguyễn Thị Dư
- Chức vụ: Đảng ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân phường

- SĐT: 0973.239.379
11. Đ/c Nguyễn Thị Hiếu
- Chức vụ: Đảng ủy viên – Chủ tịch Hội phụ nữ phường

- SĐT: 0973.509.079
12.Đ/c Thịnh Thương Tín
- Chức vụ: Đảng ủy viên – Bí thư Đoàn TNCSHCM phường

- SĐT: 0766.603.703
CÔNG CHỨC PHƯỜNG
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Ngôn Thị Vinh Công chức Văn phòng – Thống kê 0984 164 384
2 Phạm Thị An Công chức Văn phòng – Thống kê 0977 941 177
3 Lê Thị Thanh Công chức Tư pháp – Hộ tịch 0941 759 888
4 Vũ Trần Phước Công chức Tư pháp – Hộ tịch 0987 859 124
5 Nguyễn Văn Phi Công chức Văn hóa – Xã hội 0935 876 652
6 Nguyễn Văn Sơn Công chức Tài chính – Kế toán 0914 021 198
7 Lê Vinh Công chức Địa chính – Xây dựng 0385 289 567
8 Lê Thị Hải Yến Công chức Địa chính – Xây dựng 0377 375 607