CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
CƠ CẤU TỔ CHỨC PHƯỜNG YÊN ĐỖ, THÀNH PHỐ PLEIKU
1. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường
- SĐT: 0917.192.472
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com
2. Đ/c Ngô Xuân Sơn
- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường
- SĐT: 0779.561.222
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com
3. Đ/c Đặng Ngọc Thắng
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
- SĐT: 0919.510.088
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com
4. Đ/c Trần Thị Danh
- Chức vụ: Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
- SĐT: 0949.902.122
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com
5. Đ/c Ngô Tấn Công
- Chức vụ: Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
- SĐT: 0905.835.439
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com
6. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thuận
- Chức vụ: Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường
- SĐT: 0828.476.779
- Email: ubndphuongyendo@gmail.com