CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
gt.jpg
 
ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG YÊN ĐỖ
- Địa chỉ: 63 Lý Thái Tổ – TP.Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: (0269) 3824417 
- Địa chỉ email: ubndphuongyendo@gmail.com