CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thành ủy Pleiku tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng bài: 02/12/2021
Ngày 01/12/2021, Thành ủy Pleiku đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu thành phố có đồng chí Trịnh Duy Thuân – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí Trần Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Đỗ Việt Hưng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố còn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; các đồng chí là Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy; trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 22 xã, phường trên địa bàn thành phố. Đây là hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai nghị quyết được tổ chức quy mô với trên 600 đại biểu tham gia.
 
hn1-(1).jpg
Đ/c Trịnh Duy Thuân – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Bá Bính
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân nhấn mạnh: Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XII, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể hóa 04 chương trình nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến thời điểm hiện tại, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XII) đã ban hành 03 nghị quyết và 01 chương trình. Tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chương trình là việc làm cụ thể, thiết thực, giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thành phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, chương trình. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung triển khai tại Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.
hn2.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Sung – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố Pleiku giai đoạn 2020 -2025 và định hướng đến năm 2030 và Chương trình số 31-CTr/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025; đồng chí Võ Phúc Ánh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Pleiku đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng chí Đặng Toàn Thắng – TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TU về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe” đến năm 2030. Các đồng chí đã đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực Nghị quyết đề cập, những hạn chế, yếu kém, đồng thời nêu ra các quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở cơ sở. Theo đó, các cấp ủy Đảng cần quán triệt để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những vấn đề cơ bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các nghị quyết, chương trình chuyên đề của BCH Đảng bộ thành phố khóa XII; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và các nghị quyết, chương trình của BCH Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy đảng, các cơ quan tuyên truyền xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; phản ánh kịp thời kết quả triển khai quán triệt, học tập của thành phố và các địa phương, đơn vị; phát hiện, tuyên dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, chủ động sáng tạo trong nghiên cứu, quán triệt, học tập, nhanh chóng đưa các chương trình, nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Lê Duyên – BTG Thành ủy