CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Trà Bá: Hội Nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2017

Ngày đăng bài: 13/03/2017
Ngày 02/3/2017, UBND phường Trà Bá đã tổ chức Hội nghị tổng kết tuyển quân năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2018.

Năm 2017 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường luôn thực hiện chủ trương đổi mới công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, trong đó chất lượng luôn đặt lên hàng đầu. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cũng đã phát huy vai trò trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chấp hành và thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt là vai trò làm tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự phường trong giải quyết, xử lý các trường hợp trốn khám, chống lệnh trước đây đã không còn.


Đồng thời tại các tổ dân phố, làng đều chốt, niêm yết danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công dân được tạm miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, cùng với đó chính quyền các cấp có biện pháp quản lý số công dân này. Ban Chỉ huy Quân sự phường tham mưu thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có việc làm ổn định. Vì vậy, đã tạo ra sự đồng thuận cao trong nhân dân cả về nhận thức và trách nhiệm trong công tác tuyển quân. Trong năm 2017 Hội đồng NVQS phường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực cụ thể: công tác rà soát công dân đăng ký độ tuổi 17 được 92/92 công dân đạt 100%; làm tốt công tác đăng ký công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 18-27 với 914 công dân trong đó: Diện chưa nên gọi nhập ngũ vì chính trị, đạo đức là 82 công dân; Chưa đủ sức khỏe là 46 công dân; Văn hóa thấp và lý do khác là 538 công dân; điều khám NVQS cho 45/46 công dân đạt 97,8%. Kết quả giao quân được 15/15 công dân đạt 104% kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Ánh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội đồng NVQS phường đã đạt được. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như: công tác điều tra, đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở một số nơi chưa chặt chẽ; một số địa phương chưa quản lý được số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ thực có trên địa bàn nên việc tuyển chọn, phúc tra lực lượng còn xót nguồn; công tác tuyên truyền vận động thanh niên tham gia sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự còn chưa kịp thời nên công tác khám còn rời rạc, không tập trung; một số nơi người dân chưa có nhận thức sâu về Luật NVQS nên việc chấp hành còn chưa nghiêm, nội dung tuyên truyền chưa trực quang, nội dung, hình thức còn nặng tính hình thức, một số thành viên Hội đồng NVQS chưa thật sự phát huy vai trò của minh trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân hàng năm...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tuyển quân năm 2018, đồng chí yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường theo chức năng nhiệm vụ cần làm tốt một số việc như sau: Thực hiện tốt nội dung Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 19/11/2010 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các văn bản pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đó, cần tập trung vào các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, cần phải kết hợp với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc làm cản trở đến việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thị, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan cần tập trung làm tốt công tác sơ tuyển, xét tuyển, nâng cao công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ và các chế độ chính sách của Nhà nước để các tầng lớp nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có trách nhiệm cao trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể phải thường xuyên làm tốt công tác vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân hăng hái tham gia nhập ngũ; đồng thời, tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương phải kịp thời, chu đáo tạo nên tinh thần phấn khởi, sôi nổi của quân nhân và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo nhiều cơ hội việc làm, ưu tiên vay vốn ổn định cuộc sống phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.


Cũng tại Hội nghị UBND phường đã khen thưởng cho 07 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2017./.         
                                                              
Thiện Châu – UBND phường Trà Bá