CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Trà Bá: Tổng kết công tác năm 2016

Ngày đăng bài: 11/01/2017
Sáng ngày 09/12/2016, Đảng bộ phường Trà Bá tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.

Trong năm 2016 mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng BCH Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo đạt được những kết quả đó là: Kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục tăng trưởng khá, công tác quản lý nhà nước và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn được quan tâm; VHXH có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng lên, an ninh học đường được giữ vững. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, các hoạt động đến ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, các phong trào thi đua cách mạng được quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tích cực mang lại hiệu quả cao. Tình hình ANCT-TTATXH cơ bản được giữ vững, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai kịp thời, huấn luyện đạt loại khá, chỉ tiêu khám sức khỏe, giao quân đạt chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Tổ chức thành cioong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý phường nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của phường thường xuyên được cũng cố, kiện toàn, vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng được phát huy. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4(khóa XII) “Về tăng cường chỉnh đốn đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sông “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên” đã góp phần cũng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền, Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện nghiêm túc, công tác cải cách hành chính có nhiều cố gắng đáp ứng được nhu cầu trong nhân dân. Hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội năng động và hiệu quả hơn.

Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2016 có 10 Chi bộ đạt TSVM, 08 Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 314/359 đảng viên được đánh giá phân loại chiếm tỷ lệ 95,4%, trong đó có 41 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 13,1%; 250 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 79,6%; 22 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 7%, 01 đảng viên vi phạm tư cách, sinh con thứ 3 chiếm tỷ lệ 0,3%.

Trong năm 2017, Đảng bộ phường tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng đã đăng ký, chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 của Thành ủy về đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị gắn với đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị một cách hiệu quả. Tăng cường các biện pháp thu nợ đọng thuế, các loại quỹ, đáp ứng nhu cầu chi. Thường xuyên kiểm tra việc đăng ký và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong sổ tay làm theo gương Bác của đảng viên. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển Đảng, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2017.


Cũng tại buổi tổng kết, Hội nghị tiến hành trao giấy khen của BCH Đảng bộ phường cho 02 chi bộ tiêu biểu và 41 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2016.
 
                                                Tin, ảnh: Thiện Châu
 UBND phường Trà Bá