CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Trà Bá lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ngày đăng bài: 29/03/2017
Sáng ngày 23/3/2016, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trà Bá tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và sự quan tâm chỉ đạo của BTV Thành đoàn Pleiku, sự phối hợp chặt chẽ các đoàn thể - ban ngành của phường, Đoàn phường đã tổ chức cho ĐVTN tham gia tích cực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật được quan tâm thông qua các đợt học tập Nghị quyết, học tập chính trị, các buổi sinh hoạt định kỳ, các cuộc thi tìm hiểu, Quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng chủ đạo xuyên suốt của Đảng, từ đó tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp; học tập, nghiên cứu 06 bài học lý luận chính trị, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,… kết quả đã tổ chức 05 đợt học tập, vận động 100% các đ/c Bí thư chi đoàn và đoàn viên là đảng viên đăng ký học tập. Qua đó đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của đoàn viên thanh niên, từ lời nói đến hành động đều có sự chuyển biến rõ rệt theo chiều hướng tốt, góp phần củng cố lòng tin, hình thành lý tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị tại địa phương, đơn vị.


Công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn được đặc biệt chú trọng thông qua công tác kiểm tra, khảo sát hàng năm, công tác sinh hoạt chi đoàn được tổ chức thường xuyên, có sự đổi mới về nội dung, phương pháp. Công tác chỉ đạo chi đoàn tổ chức Đại hội hàng năm theo đúng Điều lệ Đoàn quy định.

Trong nhiệm kỳ, đã kiện toàn 07 uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Phường khoá X, kiện toàn Ban Thường vụ, chức danh phó bí thư Đoàn Phường. đã chỉ đạo các chi đoàn vận động thanh niên tham gia tốt các hoạt động phong trào. Mở 15 lớp đối tượng đoàn, kết nạp đoàn viên mới được 184 đồng chí (71 đoàn viên khu dân cư,113 đoàn viên học sinh). Làm tốt công tác quản lý đoàn viên như: Chuyển sinh hoạt đi, tiếp nhận sinh hoạt đến, công nhận trưởng thành Đoàn theo đúng quy định Điều lệ đoàn. Hiện nay, Đoàn Phường có 131 đoàn viên, sinh hoạt trong 17 chi đoàn trực thuộc. Công tác tiếp nhận, tổ chức sinh hoạt đoàn viên nơi cư trú được quan tâm chỉ đạo, hiện nay có 22 đoàn viên các cơ quan, đơn vị  tham gia sinh hoạt nơi cư trú, cuối năm tổ chức đánh giá xếp loại gửi về đơn vị công tác của ĐVTN theo đúng hướng dẫn. Xếp loại đoàn viên hàng năm 90% trở lên đạt khá, xuất sắc; xếp loại chi đoàn hàng năm đạt 85% trở lên đạt khá, vững mạnh; đơn vị phường Trà Bá 5 năm liền xếp loại thi đua đạt vững mạnh.

Các hoạt động phong trào VHVN-TDTT được đẩy mạnh, đặc biệt hàng năm tổ chức tốt các hoạt động trong tháng thanh niên được đông đảo ĐVTN hưởng ứng tích cực tạo không khí thi đua sôi nổi. Trong nhiệm kỳ Đoàn phường đảm nhận 10 công trình, phần việc thanh niên quy mô lớn, đoàn viên thanh niên góp trên 360 ngày công, làm lợi trên 80 triệu đồng. Thực hiên Nghị quyết 20-NQ/ĐU ngày 11/02/2011 của BCH Đảng bộ phường về phát triển kinh tế 03 làng BCH Đoàn phường hỗ trợ 01 hộ chăn nuôi heo và 02 hộ nuôi bò với số tiền  22.800.000 đồng.

 

Hưởng ứng Tháng Thanh Niên hàng năm, Đoàn phường tổ chức và phối hợp tổ chức 05 đợt tình nguyện thu hút trên 600 lượt ĐVTN tham gia; Phối hợp các trường học tổ chức các hoạt động “Tình nguyện hè” trên 700 lượt ĐVTN, học sinh tham gia sôi nổi. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; hoạt động hiến máu tình nguyện... được đoàn viên, hội viên tham gia tích cực. Đoàn viên chi đoàn Quân Sự phối hợp làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tuần tra canh gác, bám nắm địa bàn, đặc biệt là dịp lễ, tết; hàng năm 45/45 đồng chí tham gia tốt đợt huấn luyện quân sự. Đẩy mạnh hoạt động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đoàn viên các chi đoàn cùng với dân quân tại chỗ tham gia tuần tra canh gác, bảo vệ TDP, làng, bảo vệ nông sản trong mùa thu hoạch. Phối hợp tổ chức 15 đợt chiến dịch truyền thông, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, hướng tới thay đổi hành vi cho ĐV TT’N về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6), Đoàn phường đã chỉ đạo các chi đoàn triển khai dọn vệ sinh xung quanh hội trường TDP, làng; ra quân hoạt động "Ngày thứ Bảy tình nguyện" dọn vệ sinh tại tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh, nạo vét mương dẫn nước, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số di chuyển chuồng trại chăn nuôi; tổ chức cho các em đoàn viên học sinh tham gia trồng cây xanh.

Cũng tại Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đoàn phường khóa XI, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung giữ chức Bí thư đoàn phường khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022./.
 
Thiện Châu – UBND phường Trà Bá