CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

HĐND phường Trà Bá: Tổ chức kỳ họp thứ Sáu HĐND phường Trà Bá khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng bài: 02/08/2018
Ngày 31/7/2018, HĐND phường Trà Bá tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tại kỳ họp đã được nghe các báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhà nước 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu về Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017, tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nghe Thường trực HĐND phường báo cáo tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2018 của thường trực HĐND; nghe các Ban của HĐND phường báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện công tác giám sát 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 và báo cáo thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp của các Ban theo quy định.
hd-tra-ba-(3).jpg
Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường có nhiều đổi mới, công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được thực hiện theo đúng quy trình và theo Luật định; công tác giám sát được thường xuyên, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức theo đúng thời gian trước và sau các kỳ họp, công tác tiếp công dân theo kế hoạch đề ra, họp động của các Ban HĐND và các tổ đại biểu HĐND ngày càng hiệu quả, Công tác chất vấn tại các kỳ họp được thực hiện tốt.

Tại kỳ họp lần này, HĐND phường đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu tham gia thảo luận và chất vấn nhằm tìm ra giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công Nghị quyết HĐND phường đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Chín – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku biểu dương những kết quả trong công tác tổ chức và hoạt động của HĐND phường trong 6 tháng đầu năm, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường năm 2018 thể hiện qua các chỉ tiêu, số liệu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu ngân sách….Đồng thời cũng nhấn mạnh những nội dung trọng tâm mà HĐND phường cần tập trung thảo luận để 6 tháng cuối năm 2018 đạt kết quả cao nhất như: nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND phường, chất lượng công tác giám sát đi vào thực tế, có nội dung trọng tâm, Kiểm tra, giám sát việc giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, duy trì công tác giao bàn, trực báo với các tổ đại biểu HĐND phường để kịp thời đánh giá tình hình diễn biến ở khu dân cư để kịp thời giải quyết, nhằm đạt được những kết quả cao trong 6 tháng cuối năm 2018.

Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, các vị đại biểu đã tham gia thảo luận, chất vấn và thống nhất biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về phân bổ nguồn dj phòng ngân sách năm 2017; Nghị quyết về tình hình triển khai kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND phường năm 2019.

                                                                                                                      
Thiện Châu - UBND phường Trà Bá