CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

HĐND phường Trà Bá: Tổ chức thành công kỳ họp lần thứ Năm, HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng bài: 01/01/2018
Sáng ngày 27/12/2017, HĐND phường Trà Bá long trọng tổi chức kỳ họp thứ Năm, HĐND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp đã được nghe các báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhà nước năm 2017 và những nhiệm vụ chủ yếu về Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND và các Ban của HĐND phường năm 2017, chương trình công tác năm 2018; báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2017, kế hoạch thu chi ngân sách năm 2018 và sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2017; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thông báo tình hình tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND – UBND và các vị đại biểu HĐND phường. Nghe HĐND và các Ban của HĐND phường báo cáo tình hình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND phường. Nghe HĐND và UBND phường trình các Tờ trình về dự toán thu chi ngân sách năm 2018 và phương án phân bổ ngân sách năm 2018; Tờ trình về việc đề nghị ra Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường năm 2018 và tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2018.

 
Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, các vị đại biểu đã tham gia thảo luận, chất vấn và thống nhất biểu quyết thông qua 04 nghị quyết: Nghị quyết về thông qua dự toán ngân sách phường năm 2018 và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2018; Nghị quyết về tình hình triển khai kế hoạch nhà nước năm 2018; Nghị quyêt về thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2018 và Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2018.

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Lâm Văn Ánh – Thành ủy viên, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh một số nội dung quan trọng mà HĐND phường cần tập trung thực hiện trong năm 2018 như đổi mới trong tổ chức và hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tăng cường trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong công tác tiếp xúc nhân dân và thực hiện trách nhiệm người địa biểu dân cử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giám sát của HĐND và các Ban của HĐND phường./.
                                
     Thiện Châu – UBND phường Trà Bá