CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng ủy phường Trà Bá: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày đăng bài: 06/08/2018
Sáng ngày 02/8/2018 Ban Chấp hành đảng bộ phường Trà Bá tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lâm Văn Ánh - TUV, Bí Thư Đảng ủy phường quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

1.jpg

Trong Nghị quyết: về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các đại biểu tham dự hội nghị hiểu rõ hơn về thực trạng đội ngũ cán bộ, và công tác cán bộ; nguyên nhân của hạn chế và yếu kém trong công tác cán bộ; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các giải pháp trong công tác cán bộ nhằm : Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc;
Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã giúp cho các đại biểu dự Hội nghị nắm rõ tình hình, những bất cập trong chính sách cải cách tiền lương; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nội dung cải cách tiền lương nhằm thiết kế cơ cấu tiền lương mới, ban hành bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đảm bảo mức đời sống tối thiểu cho người lao động và gia đình người hưởng lương, quy định nguyên tắc chung để xác định tiền lương, tiền thưởng đối với các doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người quản lý, người lao động và nhà nước.
Riêng đối với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã nêu bật được tình hình, nguyên nhân cần phải cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, nhiệm vụ và các giải pháp để nghị quyết đi vào cuộc sống.....
Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy phường đã triển khai nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của địa phương. Đề nghị, từng Chi bộ, đảng viên phải xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện, viết bài thu hoạch đạt kết quả cao”.
 
                                                                                                                  Thiện Châu – UBND phường Trà Bá