CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Phường Trà Bá có diện tích tự nhiên 461,85 ha, có 4.155 hộ, 18.270 nhân khẩu
(số liệu tháng 10/2017 CAP), được chia làm 08 tổ dân phố và 03 làng đồng bào dân tộc
thiểu số. Phía Đông giáp phường Thắng Lợi, phía Tây giáp phường Hội Phú, phía
Nam giáp phường Chi Lăng, phía Bắc giáp phường Phù Đổng. Trên địa bàn phường có
2 quốc lộ chính 14 và 19 đi qua; có 4 cơ sở Trường học, 1 chùa Quan Âm, 4 điểm
nhóm sinh hoạt tôn giáo tại 03 làng và các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp của Trung
ương và địa phương đứng chân trên địa bàn và một số điểm như: Khu vực Bệnh viện
Hoàng Anh Gia Lai, bến xe Đức Long…