CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Thực hiện đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
Cách thức thực hiện
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
B3 Phê duyệt Lãnh đạo UBND PHƯỜNG THỐNG NHẤT
B4 Trả kết quả Công chức Văn hóa – xã hội
Trình tự thực hiện Cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND PHƯỜNG THỐNG NHẤT hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy.
2.  Sơ yếu lý lịch tóm tắt của người được đề nghị xác định nghiện ma túy theo mẫu quy định.
3. Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người người nghiên ma túy.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hồ lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định cho người nghiện ma túy được cai nghiện tại cộng đồng.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện Cá nhân có yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 94/2010/ NĐ-CP ngày 09/09/ 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
- Thông tư số 03/2012/TTLT – BLĐTBXH – BYT – BCA ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động TB & XH, Bộ Y tế, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/ NĐ-CP ngày 09/09/ 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: