CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Thực hiện đăng ký cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
Cách thức thực hiện
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 07 ngày làm việc  
 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ
B3 Phê duyệt Lãnh đạo UBND PHƯỜNG THỐNG NHẤT Quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
 
B4 Trả kết quả Công chức Văn hóa – xã hội
   
Trình tự thực hiện Cá nhâ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND PHƯỜNG THỐNG NHẤT
Thành phần hồ sơ 1.  Sơ yếu lý lịch tóm tắt của người được đề nghị xác định nghiện ma túy theo mẫu quy định.
2. Văn bản đề nghị xác định người nghiện ma túy của công an cấp xã.
3. Bản sao tài liệu chứng minh hành vi sử dụng ma túy bất hợp pháp
4. Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người người nghiện ma túy.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hồ lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện Cá nhân có yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 94/2010/ NĐ-CP ngày 09/09/ 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
- Thông tư số 03/2012/TTLT – BLĐTBXH – BYT – BCA ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động TB & XH, Bộ Y tế, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/ NĐ-CP ngày 09/09/ 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: