CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1137/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 05/12/2019 Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội
1128/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 04/12/2019 Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác
981/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 15/10/2019 Quyết định công bố thủ tục hành chính
743/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 27/09/2019 Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai
915/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 18/09/2019 Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai
915/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 18/09/2019 Quyết định công bố thủ tục hành chính
23/QĐ-UBND của UBND phường Thống Nhất 23/01/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
24/QĐ-UBND của UBND phường Thống Nhất 22/01/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019