CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Tổng cộng có: 18 thủ tục
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
Tư Pháp
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tư Pháp
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã
Tư Pháp
Chứng thực di chúc Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tư Pháp
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Tư Pháp
CHỨNG THỰC SAO Y UBND PHƯỜNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường Thống Nhất (Công chức Tư pháp - Hộ tịch được phân công giải quyết) Hành chính - Tư pháp
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) UBND phường Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Thống Nhất Hành chính - Tư pháp
Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND phường Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Thống Nhất Tư pháp - Hộ tịch
Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi UBND cấp xã UBND phường  Tư pháp - Hộ tịch
Đăng ký khai sinh UBND cấp xã Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Tư pháp - Hộ tịch