CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Bài tuyên truyền về cuộc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn phường Thống Nhất

Ngày đăng bài: 04/07/2022
Tổ dân phố là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ dân phố phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của Tổ trưởng các Tổ dân phố.
Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 là cuộc vận động chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn Tổ dân phố.
Việc tiến hành bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của các Tổ dân phố trên địa bàn; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Bầu cử trưởng thôn phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho Tổ trưởng quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả hơn.
Cuộc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành thống nhất vào Ngày chủ nhật, 10/7/2022.
Để góp phần làm cho cuộc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố tổ chức vào ngày Chủ nhật 10/7/2022 được thành công, cử tri trên địa bàn phường Thống Nhất cần lưu ý thực hiện tốt 3 việc sau:
Một là: Mỗi cử tri cần tích cực tham gia những buổi sinh hoạt, học tập tại địa phương, theo dõi quá trình chuẩn bị bầu cử, kiểm tra danh sách cử tri.
Hai là:  cử tri đại diện hộ gia đình nhắc nhở nhau sắp xếp công việc, đến tham dự Hội nghị bầu cử để tiến hành bầu cử, đông đủ, đúng thời gian quy định của cuộc bầu cử, góp phần thành công cho cuộc bầu cử.
Ba là: Luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh các phần tử xấu tuyên truyền xuyên tạc cuộc bầu cử, cùng chính quyền địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử để góp phần làm cho cuộc bầu cử Tổ trưởng các Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn phường thành công./.
  • Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 (ngày 10/7/2022)!
  • Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025  là quyền và nghĩa vụ của công dân!
  • Ngày 10/7/2022, cử tri hăng hái bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 !
  • Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm!