CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Xem chi tiết

Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Xem chi tiết tại đây

Công văn số 144/GDĐT về việc tăng cường dạy và học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống bệnh covid 19

Công văn của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Pleiku về việc tăng cường dạy và học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống bệnh covid 19. Xem chi tiết

Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 17/3/2020 của UBND phường Thống Nhất về việc thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế năm 2020

Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 17/3/2020 của UBND phường Thống Nhất về việc thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế năm 2020. Xem chi tiết

Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng cuối vụ Đông xuân 2019-2020

Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng cuối vụ Đông xuân 2019-2020. Xem chi tiết tại đây

Thông báo tình hình sâu bệnh trên cây ngô và biện pháp phòng, chống

Thông báo tình hình sâu bệnh trên cây ngô và biện pháp phòng, chống. Xem chi tiết tại đây

Công văn trả lời kiến nghị của Hiệp hội cà phê, ca cao Việt Nam

Công văn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc trả lời kiến nghị của Hiệp hội cà phê, ca cao Việt Nam. Xem chi tiết tại đây

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Xem chi tiết tại đây...

Đề cương tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018

Đề cương tuyên truyền Luật Quốc phong năm 2018. Xem chi tiết tại đây

Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Xem chi tiết tại đây
|<<1 2 3 4>>|