CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

thông báo mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020

Ngày đăng bài: 07/12/2020
UBND phường thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Thống Nhất: Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020
Thời gian tổ chức Hội chợ 22/12/2020 đến ngày 26/12/2020
Thời gian đăng ký: trước ngày 15/12/2020
Liên hệ đăng ký: bà Trần Thị Mỹ Nhi - 0962.611.867 hoặc bà Lê Thị Thanh Diệu 0986.280.586