CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo về Công văn số 877/KT ngày 03/10/2022 của Phòng kinh tế thành phố v/v giới thiệu chuỗi sản xuất - cung ứng sản phẩm nông sản để lựa chọn xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc năm 2023

Ngày đăng bài: 04/10/2022
Thông báo về Công văn số 877/KT ngày 03/10/2022 của Phòng kinh tế thành phố v/v giới thiệu chuỗi sản xuất - cung ứng sản phẩm nông sản để lựa chọn xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc năm 2023. Xemchi tiết tại đây
 Mọi đăng ký liên hệ đ/c Thảo - VP UBND phường Thống nhất để được hướng dẫn 0973795167
thời hạn đăng ký năm 2022: trước ngày 12/10/2022