CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BYT về triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu theo chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng bài: 10/10/2022
Thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BYT về triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu theo chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030. Xem chi tiết tại đây