CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Quyết định 1665/QĐ-UBND, ngày 15/9/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị 17/3, phường Thống Nhất thành phố Pleiku

Quyết định 1665/QĐ-UBND, ngày 15/9/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị 17/3, phường Thống Nhất thành phố Pleiku. Xem chi tiết

Thông báo về việc trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp cho Nhân dân nhưng hiện đang còn tồn đọng tại Chi nhanh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Pleiku

Thông báo về việc trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp cho Nhân dân nhưng hiện đang còn tồn đọng tại Chi nhanh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Pleiku. Xem chi tiết t

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ XI, HĐND thành phố Pleiku

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ XI, HĐND thành phố Pleiku. Xem chi tiết tại đây

Thông báo về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng covid-19

Thông báo về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng covid-19. Xem chi tiết tại đây

Thông báo về triển khai rà soát đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do covid -19

Thông báo về triển khai rà soát đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do covid -19. Xe, chi tiết tại đây...

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 02 năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thống Nhất tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố Pleiku năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố Pleiku năm 2020. Xem chi tiết tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 01 năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 01 năm 2020. Xem chi tiết Tại đây...

Thông báo về việc tiếp công dân hàng tuần tại Trụ sở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Pleiku

Thông báo về việc tiếp công dân hàng tuần tại Trụ sở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Pleiku. Xem chi tiết tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thống Nhất tháng 12 năm 2019

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thống Nhất tháng 12 năm 2019! xem chi tiết tại đây
|<<1 2 3 4 5>>|