CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo về việc ban hành kế hoạch phát triển khinh tế - xã hội năm 2022

Thông báo về việc ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Xem chi tiết kế hoạch tại đây...

thông báo các nghị quyết HĐND phường tại Kỳ hợp thứ Tư, nhiệm kỳ 2021-2026

thông báo v/v triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND phường tại Kỳ hợp thứ Tư, nhiệm kỳ 2021-2026.
xem chi tiết các nghị quyết tại đây

Thông báo triển khai kế hoạch lát đá vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (đoạn đường từ Tôn Thất THuyết đến đường 17 tháng 3

UBND phường Thống Nhất Thông báo v/v Triển khai lát đá vỉa hè đường Phạm Văn Đồng ( đoạn đường Tôn Thất Thuyết- đường 17 tháng 3), Xem chi tiết kế hoạch

Công văn 544-GTVT về tổ chức hoạt động vận tải hành khách để phòng, chống covid-19

Công văn 544-GTVT về tổ chức hoạt động vận tải hành khách để phòng, chống covid-19. Xem chi tiết tại đây

Thông báo 17/TB-SCT, ngày 02/4/2021 của Sở Công Thương Tỉnh Gia Lai về tăng cườn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Thông báo 17/TB-SCT, ngày 02/4/2021 của Sở Công Thương Tỉnh Gia Lai về tăng cườn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở  Công Thương. Xem chi tiết

Công văn số 886-NC của UBND thành phố Pleiku

Công văn số 886-NC của UBND thành phố Pleiku về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra giải Marathon báo Tiền phong Quốc gia năm 2021. Xem chi tiết

Thông báo 161 của Sở Giao thông vận tại tỉnh Gia Lai

Thông báo triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến 3,4 và các thủ tcj hành chính tại một cửa quốc gia . Chi tiết thông báo tại đây

Thông báo 03/TB-UBND của UBND thành phố Pleiku ngày 13/01/2021

Thông báo số 03/TB-UBND của UBND thành phố Pleiku về việc đề nghị xét, công nhận xã Trà Đa đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020
Mọi ý kiến phản hồi xin gởi về Phòng Kinh tế Thành phố Pleiku (Văn phòng điều phối Nông thôn mới thành phố,...

Thông báo Quyết định 33/2020/QD-UBND của UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tình Gia Lai vè quy định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

thông báo mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020

UBND phường thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Thống Nhất: Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020
Thời gian tổ chức Hội chợ 22/12/2020 đến ngày 26/12/2020
...
|<<1 2 3 4 5>>|