CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 02 năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thống Nhất tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố Pleiku năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố Pleiku năm 2020. Xem chi tiết tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 01 năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 01 năm 2020. Xem chi tiết Tại đây...

Thông báo về việc tiếp công dân hàng tuần tại Trụ sở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Pleiku

Thông báo về việc tiếp công dân hàng tuần tại Trụ sở Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Pleiku. Xem chi tiết tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thống Nhất tháng 12 năm 2019

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thống Nhất tháng 12 năm 2019! xem chi tiết tại đây

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Thành phố Pleiku

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Thành phố Pleiku. Nội dung xem chi tiết tại đây

Thông tin về Sự kiện trình diễn cung cầu công nghệ Techdemo năm 2019

Từ ngày 24-26/11/2019 tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra sự kiện trình diễn cung cầu công nghệ TECHDEMO năm 2019 do Bộ Khoa học Công nghệ và UBND tỉnh Gia Lai phối hợp tô chức. Nội dung chương trình  xem chi tiết

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OPCOP khu vực Tây Nguyên tại Đắc Lăk

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OPCOP khu vực Tây Nguyên tại Đắc Lăk. Xem chi tiết tại đây

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 5 năm 2019

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 5 năm 2019. Xem chi tiết tại đây

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 4 năm 2019

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường tháng 4 năm 2019. Xem chi tiết tại Đây
|<<1 2 3>>|