CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo 161 của Sở Giao thông vận tại tỉnh Gia Lai

Thông báo trieeren khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến 3,4 và các thủ tcj hành chính tại một cửa quốc gia . Chi tiết thông báo tại đây

Thông báo 03/TB-UBND của UBND thành phố Pleiku ngày 13/01/2021

Thông báo số 03/TB-UBND của UBND thành phố Pleiku về việc đề nghị xét, công nhận xã Trà Đa đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020
Mọi ý kiến phản hồi xin gởi về Phòng Kinh tế Thành phố Pleiku (Văn phòng điều phối Nông thôn mới thành phố,...

Thông báo Quyết định 33/2020/QD-UBND của UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tình Gia Lai vè quy định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

thông báo mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020

UBND phường thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Thống Nhất: Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020
Thời gian tổ chức Hội chợ 22/12/2020 đến ngày 26/12/2020
...

Quyết định 1665/QĐ-UBND, ngày 15/9/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị 17/3, phường Thống Nhất thành phố Pleiku

Quyết định 1665/QĐ-UBND, ngày 15/9/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị 17/3, phường Thống Nhất thành phố Pleiku. Xem chi tiết

Thông báo về việc trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp cho Nhân dân nhưng hiện đang còn tồn đọng tại Chi nhanh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Pleiku

Thông báo về việc trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp cho Nhân dân nhưng hiện đang còn tồn đọng tại Chi nhanh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Pleiku. Xem chi tiết t

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ XI, HĐND thành phố Pleiku

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ XI, HĐND thành phố Pleiku. Xem chi tiết tại đây

Thông báo về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng covid-19

Thông báo về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng covid-19. Xem chi tiết tại đây

Thông báo về triển khai rà soát đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do covid -19

Thông báo về triển khai rà soát đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do covid -19. Xe, chi tiết tại đây...

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường tháng 02 năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Thống Nhất tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết tại đây
|<<1 2 3 4>>|