CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường 17/3, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng bài: 27/02/2020

Để tổ chức thực hiện Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường 17/3, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. theo đúng quy định, UBND thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư  Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường 17/3, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ngày 24/02/2020, UBND thành phố Pleiku ban hành Văn bản số 442/UBND- QLĐT  về việc lấy ý kiến đối với nội dung nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ1/500 Khu đô thị đường 17/3, với một số nội dung chính như sau:
1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường 17/3, thành phố Pleiku (thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực phía Tây cầu số 3).
2. Vị trí, phạm vi, ranh giới, quy mô:
- Vị trí: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường 17/3 thuộc QHPK khu vực phía Tây cầu số 3 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giới hạn bởi 04 trục đường: Phạm Ngọc Thạch (phía Bắc); Vạn Kiếp (phía Nam); Lê Đại Hành (phía Tây); Đường Phạm Văn Đồng (phía Đông).
- Ranh giới, phạm vi cụ thể được xác định trong bản vẽ, bốn phía tiếp giáp với dân cư hiện trạng thuộc phường Thống nhất và phường Đống Đa.
- Quy mô: Diện tích dự kiến xin đầu tư: khoảng 64,57ha.
3. Mục tiêu lập quy hoạch chi tiết:
- Xây dựng khu đô thị lõi trung tâm đáp ứng tổng thể khu đô thị kiểu mẫu, quy mô, hiện đại gắn kết với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khung của khu vực, tuân thủ quy hoạch phân khu khu vực phía Tây cầu số 3 đã được phê duyệt theo quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thành phố Pleiku và đảm bảo định hướng phát triển không gian tổng thể của quy hoạch chung thành phố Pleiku.
4. Tính chất của khu vực lập quy hoạch chi tiết 1/500:
Là khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, khu đô thị lõi trung tâm của phân khu khu vực phía Tây cầu số 3 đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng khung và khu vực dân cư hiện hữu. Khu vực nghiên cứu là điểm nhấn không gian kiến trúc cảnh quan của phân khu khu vực phía Tây cầu số 3, bao gồm là một phần của trục cảnh quan suối Ia Linh của thành phố và là điểm nhấn cửa ngõ phía Bắc của thành phố Pleiku, tiếp cận sân bay từ trục đường 17/3.
(Nội dung bản vẽ và Văn bản kèm theo)