CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

THÔNG BÁO Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xem chi tiết

Thông báo QĐ điều chỉnh một số điều của các phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất tại Khu QHCT khu đất thu hồi của Công ty xây dựng công trình giao thông 506

QĐ điều chỉnh một số điều của các phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất tại Khu QHCT khu đất thu hồi của Công ty xây dựng công trình...

Thông báo Về việc thông báo đấu giá QSD đất các khu đất quy hoạch trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thông báo về việc thông báo đấu giá QSD đất các khu đất quy hoạch trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Xem chi tiết

Quyết định 459/QĐ-UBND, ngày 23/3/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất tại khu điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở khu vực đất thu hồi trường Văn hóa nghệ thuật phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Quyết định 459/QĐ-UBND, ngày 23/3/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất tại khu điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở khu vực đất thu hồi trường Trung học Văn hóa nghệ thuật phường...

Thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường 17/3, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Để tổ chức thực hiện Đồ án Quy hoạch chi tiết xây...

Quyết định 2597/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019 của UBND thành phố Pleiku về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Tây Bắc cầu số 3, thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Quyết định 2597/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019 của UBND thành phố Pleiku về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Tây Bắc cầu số 3,  thành phố Pleiku

Quyết định 2125/QĐ-UBND, ngày 22/10/2019 của UBND thành phố Pleiku về việc Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở khu vực đất thu hồi của Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Gia Lai, phường Thống Nhất thành phố Pleiku

Quyết định 2125/QĐ-UBND, ngày 22/10/2019 của UBND thành phố Pleiku về việc Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở khu vực đất thu hồi của Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Gia Lai, phường Thống Nhất thành phố Pleiku. Xem chi tiết

Kế hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku năm 2019

Kế hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku năm 2019. Xem chi tiết tại đây

Quy hoạch phân khu Tây Bắc cầu số 3, phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Quy hoạch phân khu Tây Bắc cầu số 3, phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Xe, cho tiết tại Đây
|<<1>>|