CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên trên địa bàn phường năm 2022

UBND phường Thống Nhất ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/9/2022 về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên trên địa bàn phường năm 2022, xem chi tiết kế hoạch

THÔNG BÁO Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xem chi tiết

Thông báo QĐ điều chỉnh một số điều của các phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất tại Khu QHCT khu đất thu hồi của Công ty xây dựng công trình giao thông 506

QĐ điều chỉnh một số điều của các phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất tại Khu QHCT khu đất thu hồi của Công ty xây dựng công trình...

Thông báo Về việc thông báo đấu giá QSD đất các khu đất quy hoạch trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thông báo về việc thông báo đấu giá QSD đất các khu đất quy hoạch trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Xem chi tiết

Kế hoạch 1940/KH-UBND, ngày 14/6/2021 về Đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa và bình ổn thị trường trong điều kiện vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa sản xuất, phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Pleiku

Kế hoạch của UBND thành phố Pleiku về Đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa và bình ổn thị trường trong điều kiện vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa sản xuất, phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Pleiku .Xem chi tiết

Quyết định 459/QĐ-UBND, ngày 23/3/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất tại khu điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở khu vực đất thu hồi trường Văn hóa nghệ thuật phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Quyết định 459/QĐ-UBND, ngày 23/3/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất tại khu điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở khu vực đất thu hồi trường Trung học Văn hóa nghệ thuật phường...

Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 17/3/2020 của UBND phường Thống Nhất về việc thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế năm 2020

Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 17/3/2020 của UBND phường Thống Nhất về việc thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế năm 2020. Xem chi tiết

Thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường 17/3, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Để tổ chức thực hiện Đồ án Quy hoạch chi tiết xây...

Quyết định 2597/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019 của UBND thành phố Pleiku về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Tây Bắc cầu số 3, thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Quyết định 2597/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019 của UBND thành phố Pleiku về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Tây Bắc cầu số 3,  thành phố Pleiku

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Thành phố Pleiku

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Thành phố Pleiku. Xem, chi tiết tại đây download-(1).pdf 
|<<1 2 3>>|