CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Kế hoạch công tác tháng 1 và tháng 2 năm 2019

Kế hoạch công tác tháng 1 và tháng 2 năm 2019, xem chi tiết tại đây

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2019

Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2019. Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, xem chi tiết tại đây

Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2019

Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2019. Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2018

Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2018. Xem chi tiết Tại đây

Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2018

Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2018

Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2018

Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2018. Xe, chi tiết tại đây
|<<1>>|