CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo về việc trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp cho Nhân dân nhưng hiện đang còn tồn đọng tại Chi nhanh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Pleiku

Thông báo về việc trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp cho Nhân dân nhưng hiện đang còn tồn đọng tại Chi nhanh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Pleiku. Xem chi tiết t

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ XI, HĐND thành phố Pleiku

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ XI, HĐND thành phố Pleiku. Xem chi tiết tại đây

Thông báo về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng covid-19

Thông báo về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng covid-19. Xem chi tiết tại đây

Thông báo về triển khai rà soát đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do covid -19

Thông báo về triển khai rà soát đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do covid -19. Xe, chi tiết tại đây...

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Xem chi tiết

Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Xem chi tiết tại đây

Quyết định 459/QĐ-UBND, ngày 23/3/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất tại khu điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở khu vực đất thu hồi trường Văn hóa nghệ thuật phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Quyết định 459/QĐ-UBND, ngày 23/3/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất tại khu điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở khu vực đất thu hồi trường Trung học Văn hóa nghệ thuật phường...

Công văn số 144/GDĐT về việc tăng cường dạy và học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống bệnh covid 19

Công văn của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Pleiku về việc tăng cường dạy và học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống bệnh covid 19. Xem chi tiết

Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 17/3/2020 của UBND phường Thống Nhất về việc thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế năm 2020

Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 17/3/2020 của UBND phường Thống Nhất về việc thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế năm 2020. Xem chi tiết

Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 17/3/2020 của UBND phường Thống Nhất về việc thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế năm 2020

Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 17/3/2020 của UBND phường Thống Nhất về việc thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế năm 2020. Xem chi tiết
|<<1 2 3 4 5 6 7>>|