CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Tham gia BHYT 5 năm liên tục được hưởng những quyền lợi gì?

Thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BYT về triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu theo chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Thông báo triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BYT về triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu theo chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030. Xem chi tiết ...

Thông báo V/v thông báo đề cử tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, chủ nhà vườn tiêu biểu tham dự Lễ biểu dương “Thương hiệu vàng vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Doanh nhân, chủ nhà vườn tiêu biểu năm 2022”.

UBND phường Thống Nhất thông báo Công văn số 3250/UBND-KT của UBND thành phố Pleiku V/v thông báo đề cử tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, chủ nhà vườn tiêu biểu tham dự Lễ biểu dương “Thương hiệu vàng vì sự nghiệp nông nghiệp và...

Thông báo về Công văn số 877/KT ngày 03/10/2022 của Phòng kinh tế thành phố v/v giới thiệu chuỗi sản xuất - cung ứng sản phẩm nông sản để lựa chọn xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc năm 2023

Thông báo về Công văn số 877/KT ngày 03/10/2022 của Phòng kinh tế thành phố v/v giới thiệu chuỗi sản xuất - cung ứng sản phẩm nông sản để lựa chọn xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc năm 2023. Xemchi tiết 

Thôg báo về Công văn v/v các bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước và sau Kỳ họp thứ Ba, Quôc hội khoá XV

UBND phường thống nhất thông báo đến cử tri toàn phường về Công văn số 140/ĐBQH-VP của đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai v/v các bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước và sau Kỳ họp thứ Ba, Quôc hội khoá XV

Thông báo v/v đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp huyện giai đoạn 2023-2025

Thông báo v/v đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp huyện giai đoạn 2023-2025. Xem chi tiết tại đây

Thống báo V/v triển khai thực hiện Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 và Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt phương án giá về bán buôn nước sạch

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 và Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND Tỉnh về phương án giá và bán buôn...

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên trên địa bàn phường năm 2022

UBND phường Thống Nhất ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/9/2022 về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên trên địa bàn phường năm 2022, xem chi tiết kế hoạch

Thông báo về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên trên địa bàn phường năm 2022.

UBND phường Thống Nhất ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 14/9/2022 về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên trên địa bàn phường năm...

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng

Bộ y tế ban hành quyết định số 2447 v/v Ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nới công cộng. Xem chi tiết tại đây
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|