CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 383/UBND-TBXH, ngày 03/8/2021 của UBND phường Thống Nahats V/v triển khai rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai. Xet chi tiết tại đây Công văn số 383/UBND-TBXH, ngày 03/8/2021 của UBND phường Thống Nahats V/v triển khai rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
834/KH-UBND 22/03/2021 KẾ HOẠCH HỘI CHỢ GIAN HÀNG ẨM THỰC VÀ BÁN HÀNG LƯU NIỆM
811/UBND-TNMT 19/03/2021 HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT
SỐ 808/UBND-TP 18/03/2021 TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QH VÀ ĐB HĐND DO BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC
148/VHTT 18/03/2021 MAKETS TRANH CỔ ĐÔNỘNG TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP
738/UBND-VHXH 10/03/2021 kế hoạch giải marathon
Công văn 383/UBND-TBXH 08/03/2021 Công văn 383/UBND-TBXH, ngày 03/8/2021 của UBND phường Thống Nhất về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động một số đối tượng đặc thù theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Laitrên địa bàn phường
SỐ 691/UBND-TP 06/03/2021 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BÀU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐAII BIỂU HĐND CÁC CẤP
33/2020/QĐ-UBND 08/01/2021 Quyết định 33/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về quy định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3408/KH-UBND 07/12/2020 kế hoạch đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại đội đặc công 90
1189/VP-VHXH 03/12/2020 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ