CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 383/UBND-TBXH, ngày 03/8/2021 của UBND phường Thống Nahats V/v triển khai rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai. Xet chi tiết tại đây Công văn số 383/UBND-TBXH, ngày 03/8/2021 của UBND phường Thống Nahats V/v triển khai rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
3502/UBND-VP 24/09/2021 CÔNG VĂN PHỐI HỢP HỖ TRỢ ĐẨY MẠNH PHÂN PHỐI, TIÊU THU NÔNG SẢN QUA "GIAN HÀNG VIỆT TRỰC TUYẾN" TRÊ CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
406/TB-BCĐ 22/09/2021 tra cứu danh sách đánh giá mức độ huy cơ về dịch bệnh covid -19
45/TB-SCT 12/08/2021 thông báo tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương
537/KH-VHTT 03/08/2021 kế hoạch tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em
2426/BCĐ-TH 19/07/2021 triển khai nhập dữ liệu vào nền tảng quản lý tiêm chủng covid-19
1348/QĐ-UBND 14/07/2021 quyết định ban hành kế hoạch huy động học sinh THCS đúng độ tuổi đến trường giai đoạn 2021-2025
18/KH-GDĐT 23/06/2021 KẾ HOACH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022
431/SYT 31/03/2021 Hướng dẫn tạm Thời khi phong tỏa, cách ly y tế một địa phương để phòng, chống dịch covid-19
Công văn số 431/SCT-QLTM 25/03/2021 Hướng dẫn thu mua, tiêu thị sản phẩm hàng hóa, nông sản vùng có dịch
832/UBND-TH 22/03/2021 công văn niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được công bố