CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 383/UBND-TBXH, ngày 03/8/2021 của UBND phường Thống Nahats V/v triển khai rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai. Xet chi tiết tại đây Công văn số 383/UBND-TBXH, ngày 03/8/2021 của UBND phường Thống Nahats V/v triển khai rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
số 12/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 Nghị quyết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, VĐV đang tập trung huấn luyện thi đấu
4613/UBND-KT 29/11/2021 tuyên truyền công tác phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa mưa lũ
4542/UBND-VHXH 25/11/2021 THÔNG BÁO CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TÉT NHANH COVID 19
Nguyễn Xuân Hà 24/11/2021 CÔNG VĂN TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ MÃ QR
4525/UBND-KT 22/11/2021 CHỐNG BUÔN LẬU GIAN LẬN TRONG THƯƠNG TRƯỚC TRONG VÀ SAU TẾT NĂM 2022 MẠI
4261/UBND-VHXH 03/11/2021 THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH CỦA XÃ PHƯỜNG
số: 65/TB-UBND 27/10/2021 thông báo hoãn tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố
3941/KH-UBND 13/10/2021 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID 19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
3881/UBND-VH-XH 09/10/2021 Triển khai chính thức hệ thống thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh gia lai
KH-UBND 02/10/2021 kế hoạch tuyên truyền quảng bá Asean giai đoạn 2021-2025 trên địa bnaf thành phố pleiku