CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 383/UBND-TBXH, ngày 03/8/2021 của UBND phường Thống Nahats V/v triển khai rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai. Xet chi tiết tại đây Công văn số 383/UBND-TBXH, ngày 03/8/2021 của UBND phường Thống Nahats V/v triển khai rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
47/KH-UBND 08/08/2019 KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐÔ THỊ PLEIKU NGÀY 3/12/1929 - 3/12/2019
283/KH-VHTT 05/08/2019 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8
1033/UBND-NC 29/07/2019 TRẢ LỜI VÀ CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT 1 SỐ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH KHÓA XI
60/TB-UBND 26/07/2019 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ PLEIKU
Số 41/KH-UBND 28/06/2019 Kế hoạch bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022
53/BC-UBND TỈNH 22/05/2019 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ BẢY-HĐND TỈNH KHÓA XII
05/BC-UBND 18/01/2019 Báo cáo kết quả công tác tháng 1 năm 2019
79/UBND-LĐTBXH 14/01/2019 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC
164/BC-UBND 19/12/2018 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
137/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai