CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 383/UBND-TBXH, ngày 03/8/2021 của UBND phường Thống Nahats V/v triển khai rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai. Xet chi tiết tại đây Công văn số 383/UBND-TBXH, ngày 03/8/2021 của UBND phường Thống Nahats V/v triển khai rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù theo Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
13/2021/NQ-HĐND 10/12/2022 Nghị quyết mức tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên, đoàn thể thao lập thành tích tại các đại hội
Thông báo số 27/TB-UBND 04/11/2022 Thông báo số 27/TB-UBND ngày 11/4/2022 của UBND thành phố Pleiku về việc điều chỉnh thời gian Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan hành chính năm 2022 của tỉnh Gia Lai
Công văn 88/UBND-KT 06/07/2022 V/v mời tham gia Hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội 2022
Thông báo 31/TB-UBND 07/05/2022 Thông báo số 31/TB-UBND ngày 05/7/2022 của UBND phường Thống Nhất về việc công khai kết quả đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phường Thống Nhất
42/KH-UBND 07/05/2022 kế hoạch triển khai bộ tiêu chí gia đình năm 2022
01/HD-BCĐ 08/03/2022 Hướng dẫn bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
số: 708/KH-UBND 02/03/2022 kế hoạch ngày sách và văn hóa việt
182/QĐ-UBND 22/02/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUẢNG TRƯỜNG ĐẠI ĐOÀN KẾT VÀO DAN H MỤC KIỂM KÊ DI TÍCH VÀ LẬP HỒ SƠ KHOA HỌC XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH
18/KH-SVHTTDL 18/02/2022 KẾ HOẠCH CUỘC THI GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
số 12/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 Nghị quyết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, VĐV đang tập trung huấn luyện thi đấu