CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

TP.Pleiku: Chuẩn bị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 37 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Ngày đăng bài: 24/02/2016
Để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2016; Theo đó, mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được leien bộ: Bộ Y tế- Bộ Tài chính ban hành gồm tiền thuốc, vật tư, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, tiền điện, nước xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị và có bổ sung thêm chi phí chi trả phụ cấp đặc thù (gồm phụ cấp thường trực 24/24 giờ; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật). Giá các dịch vụ được liên bộ ban hành là mức giá cụ thể, trong đó: (1) Giá khám bệnh: Theo dạng bệnh viện; (2) Giá ngày giường bệnh: Theo hạng bệnh viện và theo chuyên khoa; (3) giá các dịch vụ kỹ thuật: Áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trình HĐND tỉnh phê duyệt, các bệnh viện trên toàn quốc  sẽ có một mức giá thống nhất cho từng hạng bệnh viện áp dụng từ ngày 01/3/2016.

Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku chỉ đạo các cơ quan thông tin của thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân nắm bắt và hiểu rõ việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế là thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải thích để người dân biết việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế là nhằm tăng quyền lợi cho người bệnh, nhất là người bệnh có thẻ  BHYT. Theo đó người bệnh khi khám bệnh, chữa bệnh không phải chi trả thêm một số chi phí mà trước đây chưa kết cấu vào giá. Giá tính đủ chi phí sẽ khuyến khích các bệnh viện triển khai, phát triển các kỹ thuật y tế, người dân sẽ được thụ hưởng các dịch vụ này ngay trên địa bàn (người có thẻ BHYT được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán, làm tăng quyền lợi), bảo đảm công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho người bệnh. Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế về cơ bản không làm ảnh hưởng đến người nghèo và các đối tượng chính sách vì chi phí khám bệnh, chữa bệnh của những người này được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố căn cứ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở y tế tỉnh Gia Lai để triển khai thực hiện các giải pháp bằng các hành động cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trước mắt cần triển khai ngay các công việc: Công khai bảng giá dịch vụ treo tại nơi phù hợp, dễ nhìn, đễ đọc, nhiều người đọc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh được biết. Cân đối sử dụng nguồn ngân sách được giao và các nguồn thu hợp pháp để sửa chữa, cải tạo khoa khám bệnh, mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ khám bệnh, bố trí đủ nhân lực hợp lý tại các phòng khám bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cải thiện các điều kiện phục vụ người bệnh, cải tiến khâu thu viện phí và thanh toán viện phí, cải tiến khu vực đón tiếp, bố trí nhân viên đón tiếp và hướng dẫn người bệnh, người dân thực hiện các thủ tục khám bệnh, chữa bệnh để giảm phiền hà, thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Tổ chức tập huấn và triển khai cho cán bộ, viên chức thực hiện đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị. Bảo đảm đủ thuốc, vật tư tiêu hao y tế theo danh mục được BHYT thanh toán. Thực hiện việc tính đúng và thu đúng, thu đủ giá dịch vụ theo biểu giá ban hành, không thu thêm của người bệnh chi phí đã tính trong giá (trừ các chi phí vật tư, hóa chất chưa tính vào giá; phần đồng chi trả theo quy định của người bệnh có thẻ BHYT hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) theo đúng tinh thần Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Tổ chức ký cam kết đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; thực hiện việc trích quỹ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Thực hiện đúng việc chi trả cho người nghèo và đối tượng được hưởng kinh phí từ nguồn quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo theo quy định của Ban Quản lý quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Gia Lai. Triển khai kịp thời kinh phí hỗ trợ 30% để mua BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo (theo danh sách của phòng Lao động - Thương binh & Xã hội lập) từ Quỹ hỗ trợ chính sách y tế do EU viện trợ.

Các cơ quan chuyên môn của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp triển khai đồng bộ có hiệu quả Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.
Thủy Tiên