CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội Nông dân phường Thống Nhất tập huấn phổ biến văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp

Ngày đăng bài: 01/09/2017
Chiều ngày 30/8/2017, Chi cục Quản lý chất lượng Nông – Lâm – Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Gia Lai, Hội Nông dân tổ chức Tập huấn phổ biến văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong sản xuất nông nghiệp. Tham dự lớp tập huấn có gần 50 người là hội viên Hội Nông dân, nhân dân  quan tâm đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường.


Thông qua lớp tập huấn, những kiến thức từ văn bản pháp luật về VSATTP trong sản xuất nông nghiệp đã được truyền tải tới người tham gia. Đồng thời, các quy chuẩn kỹ thuật mới được phổ biến đến nhân dân trên đia bàn phường. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng; pháp luật Nhà nước ta về VSATTP; tạo niềm tin và động lực cho nhân dân tiếp tục sản xuất theo quy chuẩn mới an toàn với con người.
Trường Sơn
Phó Chủ tịch MTTQVN Phường Thống Nhất